เซ็กซี่บาคาร่า ผู้ประท้วง LGBTQ+ ในประเทศไทยต้องการความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน ไม่ใช่ ‘หุ้นส่วนทางแพ่ง’

เซ็กซี่บาคาร่า ผู้ประท้วง LGBTQ+ ในประเทศไทยต้องการความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน ไม่ใช่ 'หุ้นส่วนทางแพ่ง'

สมาชิกของชุมชน LGBTQ+ ของประเทศไทยรวมตัวกันนอก เซ็กซี่บาคาร่า รัฐสภาในวันนี้เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีผ่านร่างกฎหมายความเท่าเทียมกันในการสมรส ร่างพระราชบัญญัตินี้จะทำให้กฎหมายการแต่งงานของประเทศไทยมีผลบังคับใช้กับคู่รักทุกคู่ โดยไม่คำนึงถึงเพศหรือรสนิยมทางเพศของทั้งคู่

ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมกันในการสมรสถูกปฏิเสธโดยคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ 

ซึ่งกล่าวว่าเป็นการเรียกเก็บเงินซ้ำซ้อนเพราะพวกเขาผ่าน “ร่างพระราชบัญญัติการเป็นหุ้นส่วนทางแพ่ง” ที่ร่างโดยกระทรวงยุติธรรมแทน

ร่างพระราชบัญญัติการเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งจะอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนการเป็นหุ้นส่วนและตระหนักถึงสิทธิและสิทธิพิเศษที่เหมือนกันหลายประการที่คู่รักต่างเพศได้รับ หากร่างกฎหมายนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ก็จะอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันรับบุตรบุญธรรม รับมรดก ซื้อทรัพย์สินร่วมกัน และตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในนามของคู่ครอง

พรรคก้าวไปข้างหน้าของประเทศไทยได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมในการสมรส ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทุกคู่รักมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่คณะรัฐมนตรีได้ปฏิเสธไปเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาร่างกฎหมายหุ้นส่วนทางแพ่ง ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนจากผู้เชี่ยวชาญทางศาสนาจากศาสนาคริสต์ อิสลาม และพุทธศาสนา คริสตจักรไม่คัดค้านร่างกฎหมายหุ้นส่วนทางแพ่ง แต่ต้องการให้เปลี่ยนถ้อยคำจาก “คู่สมรส” เป็น “คู่ครอง” การเรียกเก็บเงินจะไปลงคะแนนเสียงในสภาปลายเดือนนี้

แต่ชุมชน LGBTQ+ ของไทยบางคนต้องการความเท่าเทียมกัน ไม่ใช่การปฏิบัติเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเหตุให้กลุ่มผู้ประท้วงที่ประดับธงสีรุ้งรวมตัวกันอยู่นอกรัฐสภาในวันนี้ เพื่อเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมในการสมรสอีกครั้ง

เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจ และในปีนี้กรุงเทพฯ ได้จัดงานเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ

สธ.แนะเสริมโควิดทุก 4 เดือน

กระทรวงสาธารณสุขแนะนำผู้ที่ได้รับวัคซีนควรได้รับวัคซีนกระตุ้นทุก 4 เดือน อธิบดีกรมควบคุมโรค โอภาส กันควินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะคนไทยควรฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 3 เข็ม แล้วค่อยเติมเงิน

Opas กล่าวว่าทุกคนมีแอนติบอดี้ แต่จะลดทุกๆ 3 ถึง 4 เดือน ไม่ว่าคนจะมีวัคซีนอะไรก็ตาม ดังนั้น ผู้คนควรเก็บแอนติบอดีไว้ด้วยตัวกระตุ้นวัคซีนทุกๆ 4 เดือน

ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคประจำตัว และผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงบ่อยๆ จะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษให้ฉีดวัคซีนพิเศษ ไม่แนะนำให้ใช้วัคซีนกระตุ้นสำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี

ส่วนอนาคตระยะยาว กระทรวงฯ เสริมว่า ความถี่ในการฉีดวัคซีนอาจลดลงเหลือ 1 นัดต่อปี ใกล้เคียงกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

การรับวัคซีนไม่ได้บังคับในประเทศไทย แต่ถ้าผู้คนเต็มใจที่จะไปรับวัคซีน พวกเขาสามารถไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของประเทศใดก็ได้และรับวัคซีนฟรี

นายกฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลจะยกเลิกแบบฟอร์ม ตม.6 ชั่วคราว

แบบฟอร์มคือบัตรขาเข้าและขาออกที่ชาวต่างชาติกรอกเพื่อให้รายละเอียดหนังสือเดินทาง ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ในการเข้าและออกจากประเทศไทย

รองโฆษกรัฐบาล ไตรสุรี ไตรสรณกุล กล่าวว่า การยกเลิก TM6 จะช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการเข้าเมือง และลดความแออัดที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบิน

รัฐบาลไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่มาตรการจะมีผลบังคับใช้ แต่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์

Traisuree กล่าวว่าจะมีการแนะนำมาตรการชั่วคราวเนื่องจากจำนวนชาวต่างชาติที่เดินทางมาถึงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา และการกรอกแบบฟอร์ม TM6 และการตรวจคัดกรอง Covid ส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวด

ในการตอบสนองต่อวิธีการที่รัฐบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา ไตรสุรีย์ ตอบว่า รัฐบาลสามารถรวบรวมข้อมูลผ่านระบบไบโอเมตริกซ์และข้อมูลจากสายการบินและบริษัททัวร์ได้ สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมเราถึงต้องการ TM6 เลย? เซ็กซี่บาคาร่า / ร้านอาหาร